שילוב "צהר לטוהר" רכסים

עוזרי: הכנו שתילים, עבדנו לפי שלבים, בדקנו הוראות הכתובות ע"ג האריזה, קשטנו את העציץ, אחלנו במכתבים לחבר לשנה טובה, שפע של ברכה, הסברנו שזה הזמן לבקש בקשות ולהתפלל על העתיד שלנו וכמובן האילנות. קורלנסקי:

הכנו מכתבים ואיחולים, ערכנו טיש טו בשבט מפואר מכל סוגי הפירות, שרנו, רקדנו, שמענו דברי תורהקיבלנו סלסלה של סוגי פירות למזכרת מתוקה