טיול ב"ראשית חכמה" בית שמש

ניצלנו את מזג האויר המדהים של השבוע ויצאנו לפארק ענבה במודיעין. רואים בתמונות כמה היה כיף, נכון?