תחרות "הגינה היפה ביותר" "חכמת ישראל" רכסים

בימים אלו נערכת תחרות בין תלמידי כיתת הרב לירון לבין תלמידי כיתת הרב מליק-

כל אחת מהכיתות אחראית על שטח בבית הספר אותו התלמידים עמלים לטפח.

התלמידים ניקו את האדמה, הרחיקו אבנים ופסולת ושתלו שתילים ופרחים.

לצד השמירה על הנקיון בחצר, התלמידים משתדלים לשמור גם על שפה נקיה כחלק ממטרות המבצע.

כל כיתה מקבלת נקודות לפי רמת הטיפוח והנקיון. הכיתה המנצחת תזכה בטיול מיוחד!