כי לתת זה לקבל "ראשית חכמה" בית שמש

"מעורבות חברתית" מהווה ערך משמעותי ופעיל אצלנו במגוון פרויקטים.

שרי משכבת ה"לקויות למידה" חונכת את שרה משכבת המש"ה ומדגימה לנו כי "כל אחד יכול לתת"