דמי חנוכה "בית אסתר" אשדוד

תודה רבה להורים המסורים של מנדי!!

גם השה ההורים של מנדי עברו עם שליחי חב"ד וחילקו לתלמידים מתנות מתאימות לגילאי התלמידים.

התלמידים היו מאושרים!!!