סיכום שנת לימודים פוריה בישיבת 'אהל דב' - אשדוד

'שמחה לאיש במענה פיו' לאחר עמל ויגיעה של שנה שלימה, למדו בישיבה גדולה שע"י ישיבת 'אהל דב' את פרק תשיעי ממסכת ברכות פרק הרואה. במסגרת שיעור הגמרא, שמטרתה להקנות לבחורים חיבור לתורה ולקדושתה, תוך כדי קיום מצוות לימוד תורה וחיבור לבורא עולם, התלמידים רוכשים ידע תלמודי כללי וייחודי לגמרא, הכוללת את שפת הגמרא הארמית, בדגש על ביאורי מילים, פיסוק, הבנה ברמות שונות, ופיתוח כישורי חשיבה וחתירה ליכולת עצמאית ללמידה בעתיד ע"י התנסות בלמידה עצמאית מתוך ליווי בס"ד. בחודש האחרון לקראת סיום השנה, נערכה חזרה ושינון על הפרק, בסגנון של קבוצות עבודה,, כשכל קבוצה יזמה פרויקט לפי בחירה. הכתה נחלקה ל4 קבוצות, קבוצה א' - סיכום הפרק להלכות המצויות בה ונפסקו למעשה בשולחן ערוך. קבוצה ב - סיכום ע"י ליקוט של ביאורי מילים. קבוצה ג' - סיכום מתוך שימת לב לארחות חיים המצויות בפרק. קבוצה ד - עריכת מצגת על אובייקטים חזותיים שונים. בס"ד סיימו התלמידים את הפרויקט בהצלחה רבה ובסיפוק רב.