זה"ב "חכמת ישראל" רכסים

בגן רבקה למדו על נושא זהירות בדרכים כהכנה לקיץ. הילדים נהנו ולמדו בצורה חוויתית, ויצרו מוצגים להמחשה.