הכנה לחיים ב"שבילי חינוך" ביתר

בזמן ריפוי בעיסוק התלמידים לומדים ומתאמנים בתחומי הכנה לחיים. גיהוץ הוא חלק מן העשייה המלמדת - התלמידים לומדים להכין לעצמם אוכל, ניקיון וסדר בשיעור שפה התלמידים הכינו עוגיות וע"י כך לומדים לכתוב ולקרא מתכון, להבין הוראות ולהכיר מילים חדשות.