מתכוננים ליום העצמאות ב"צהר לטוהר" רכסים

היום התאספנו לפעילות לקראת "יום העצמאות" דיברנו על א"י ישראל וקדושתה, על מדינת ישראל ומה היום הזה אומר לגבינו הדלקנו נרות בצורת מגן דוד (הסברנו שהוא סמל המדינה) ושרנו.