ברינה יקצורו' | סיום הזמן בישיבת 'אהל דב' אשדוד

לרגל סיום זמן חורף ולקראת ימי הפסח הבעל"ט התקיים בישיבה הקד' יום התעלות והקניית ערכים.

את היום המיוחד פתח ראש הישיבה הרב נפתלי וירניק שליט"א בדבריו המעוררים חידד לבחורים החשובים את מעלת הלילה הקדוש והמרומם כשהמסר העיקרי הוא:

שבנ"י חדורי אמונה בקרבת השי"ת בלילה זה, וככל שהאמונה גדולה כך הקרבה לבורא עולם גדולה יותר.

בהמשך הרחיב ראש הישיבה, על הדרך להגיע לאמונה זו, ע"י שמבערים את החמץ / היצה"ר שבקרבינו.

לסיום הסביר ראש הישיבה את המושג "וכאן הבן שואל'' שבליל שימורים זה אנו ה'בנים' יכולים לשאול ולבקש מ'אבא שבשמים' כל מה שרוצים.

ולאחר מכן נכנסו הבחורים יחד עם המחנכים לכיתותיהם לשיעור מאתגר בסימן 'ברינה יקצורו'. בכיתה סיכם כל תלמיד בתורו את התקדמותו בתקופה האחרונה, ושאיפתו להתקדמות בזמן הקרוב. הרבנים יצאו נרגשים ומלאי תובנות ממפגש זה.

בהמשך היום נכנס בהפתעה ר' שרגי האמן הידוע כשהוא סוחף אחריו את כל התלמידים בהצגה חיה ומרתקת על הזכות של כל יהודי לבטוח בה' בכל מצב ובל מקום.

לאחר תפילת מנחה ברוב עם, מסר מנהל הישיבה הרב יעקב פיליפ שליט"א שיחת הכנה לימי בין הזמנים והימים הקדושים, בדבריו המרתקים הסביר את משמעות מעלת ה'חכם' וההבדל בינו לבין ה'רשע', כשהוא מחדד את גודל קדושת הפה של האדם, שזהו 'מותר האדם מן הבהמה'. הסביר עוד כי הדיבור הוא אמצעי שמראה על פנימיותו של האדם, אי לכך עלינו לשמור עליו, בפרט כשאנו יוצאים מ'כותלי בית המדרש' לתקופת 'בין הזמנים'.

בנוסף שם המנהל דגש בדבריו על המשפט המנחה את תלמידי הישיבה בתקופת ה'זמן' ו'בין הזמנים' על ש'אין יום ללא תורה'.

לסיום היום נשא דברים המחנך הדגול הרב אליהו גוטליב שליט"א על משמעות 'ליל הסדר' והחשיבות של אמירת ההגדה, כשהוא נותן לכל תלמיד את ההזדמנות להביע את המנהגים הקשורים לליל שימורים זה.

את סיום הזמן חתמו התלמידים יחד עם הצוות הרוחני עם פרקי תהילים בהודאה לקב"ה על מחצית שנה נפלאה זו, ועל הצלחת התלמידים וקידומם בכל התחומים.

השי"ת יעזור שנזכה בקרוב לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. אמן