ביקור חולים בבית חולים רמב"ם

כיתות הבוגרים של חכמת ישראל יצאו לבי"ח רמב"ם לשמח ילדים חולים.

ברכת רפואה שלימה לכל חולי עמך ישראל!!!