פרוייקט חונכים

קוראים בצוותא - עידוד קריאה הן לצעירים והן לבוגרים.