מרק חם בחורף קר

גשם, קר, איזה רוחות!

ובגנינו- ניחוחות...

עם טל- המרפאה בעיסוק-

בתרחיש- חוויה במטבח

הכנו ביחד מרק משובח.