ערכנו קניות לשבת

עורכים קניות

בנושא שבת עסקנו

ובהכנות השתתפנו

רשימת קניות תכננו

ולחנות הסמוכה הגענו

"לכבוד שבת קודש" אמרנו

ומצרכים לאפית חלות קנינו

שולחן שבת ערכנו

ולשבת המלכה ציפינו