ל"ג בעומר בקרית חינוך

בבית ספרנו לא נערכו מדורות מפני בטיחות התלמידים..

ניצלנו יום זה ליום סיום מבצע יש חסד- ליום יריד