ביקור המפקחת בחכמת ישראל


לאחר מפגש עם המבקרות הגב' ורד קדוש, הגב' אורה -מדריכת הפרעות נפשיות הגב' יוכי כץ הגב' ליה כץ והגב' גלית- רכזת חינוך טבעון, ולאחר שיחה על תהליכים בית ספריים בתחומי הלמידה וההתנהגות , ועל שיתופי פעולה אפשריים בעתיד, יצאנו לסייר בכיתות.

בסיור ראינו את סיכום העבודה שנעשתה בחודש האחרון בנושא השמחה שבו עסקנו בהיבטים השונים.

בכתה א'- שחגגה ושמחה ביום שישי האחרון במסיבת קבלת הסידור עם ההורים, שרו הילדים את שיר המסיבה.

בכתה ב'- עסקו בשיעור כתיבה בלימוד כתיבת מילים הקשורות לשמחה ע"י אסטרטגיות של צילום הפנמת המילים.

בכתה ג'- בשיעור מחשבים בנו הילדים מצגת 'מי אני ומה שמי' שבה הסתירו תמונות של דמויות מביה"ס ע"י אביזרי תחפושת שונים וגילו את הדמויות אט אט ע"פ רמזים והורדת החלקים.

בכתה ז'- בשיעור הבעה וכישורי חיים עסקו בשאלה- מה ההבדל בין שמחה לליצנות. הילדים הפיקו עיתון שבו כתבות ותמונות מהווי ביה"ס. והגיעו למסקנה 'שמחה'- כשאני שמח וגם החבר שמח. 'ליצנות'- כשאני צוחק אך מישהו אחר עצוב.

בכתת הישיבה- העוסקת השנה בלימוד מסכת יומא, הציגו התלמידים את פרוייקט בניית המשכן וכליו 'ושמחנו בבניינה'- תערוכת כלי המשכן שאותה יצרו הילדים במהלך השנה מחומרי עץ, חימר ופלסטלינה, ע"פ המקורות.

בנוסף- צפינו בתערוכת מסיכות שאותן יצרו התלמידים בשיערו קרמיקה, אומנות ונגרות.

תודה על התיווך המוצלח!

הביקור העצים וחיזק אותנו ופתח פתח לשיתופי פעולה עתידיים!