ביקור אגף משרד החינוך בצוהר

זכינו בביקור מרגש של הנהלת אגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך ירושלים בראשותה של הגב' רחלי אברמסון תחי', ובהשתתפות צוות מחוז חיפה !