מועדונית

המועדונית משמשת את התלמידים בשעות הפנאי.  הם רוכשים כישורי חיים והתנסות בסיטואציות חברתיות מגוונות. התכניות במועדונית  משפרות את יכולותיהם בתחומי תפקוד נרחבים בליווי הדרכת צוות מקצועי .בד בבד מוקנות לתלמידים מיומנויות לתעסוקה חיובית בשעות הפנאי.