כלביה

הכלבייה מיועדת לטיפול  בתלמידים המתקשים בתקשורת ישירה עם בני גילם.

ערוץ תקשורת חיובי נפתח באינטראקציה עם  הכלב -המקבל את האדם בשמחה וללא שיפוטיות.

התלמידים מסוגלים ללמוד תקשורת נכונה ומפרה עם הסובבים אותם היות והתלמיד חווה חווית הצלחה המעצימה את הצדדים החזקים שבו.(אחריות, מסוגלות לאילוף כלב, עקביות, טיפול, אכפתיות וכו').חוויה זו, מביאה לידי ביטוי יכולות וחוזקות שהיו מוצפנים עד למפגש עם הכלבים. וכך מהווה קרש קפיצה להעצמה ובטחון עצמי בתחומים נוספים ובבד בבד  ופיתוח ערוצי תקשורת בריאים עם מעגלי חיים נוספים.