דירת הכשרה לחיים

תכנית הדגל בבתי הספר של צהר הינה הקניית כישורי חיים. לשם כך, הוקמה דירת ההכשרה לחיים המהווה מרחב זהה לדירת מגורים סטנדרטית. הלימוד בדירה נעשה בקבוצות ובה הם מתנסים ומשננים כללים ומיומנויות שונות מתחומי הADL וה- IADL ברמת שיח וברמה ביצועית כגון: טאטוא רצפה, סידור מיטה, ניקוי שירותים, הפעלת מכונת כביסה, תליה וקיפול כביסה . אימון זה מכין את התלמיד לקראת בגרות וחיים עצמאיים בבית ובקהילה.