מגרש זהב

מגרש "זהירות בדרכים" מדמה מרחב סביבתי זהה למרחב הקיים בסביבת המגורים הכולל תמרורים, רמזורים, מעברי חציה, מערך כבישים דו סטריים, איי תנועה, ותחנת אוטובוס. ע"י תרגול כללי הזהירות בדרכים, הליכה בטוחה, חצייה נכונה, המתנה והוראות לתמרורים, נבנית תחושת ביטחון ועצמאות. שחזור ושינון הכללים במרחב המוגן בבית הספר, מאפשר לתלמיד לצאת בעצמאות ובביטחון למרחב הקהילתי ומקנה לו תחושה נורמטיבית של ילדים בגילו. אילולי המגרש המדומה לא היה מתאפשרת ההזדמנות ללמידה מסוג זה.