חדר מוזיקה

הקסם במוזיקה בא לידי ביטוי ברבדים שונים ומנעד הטיפול רחב ומגוון. המרכיבים העיקריים והבולטים בלימוד הוא  תיפוף וניגון. הדגש הוא על חשיפה לשלל כלי נגינה מכל העולם ומתן ביטוי לכל תלמיד ותלמיד.