מטבח

באופן יצירתי, על פני רצף חגי ישראל ועונות השנה, התלמידים לומדים במטבח להיות שותפים בהווי המשפחתי. שעור כלכלת בית, נגזר מתוך תכנית לניהול משק בית בתכנית ההכנה לחיים .ניהול מטבח, תחזוקתו, תכנון ופיתוח מיומנויות בישול ואפיה הם חלק מההתנסויות התלמידים הלמידה מתבצעת באופן חוויתי  ומהנה בד בבד מתפתחים  כישורים קוגניטיביים ובין אישיים שכל תלמיד רוכש לעצמו. הלמידה מתקיימת בסביבה מותאמת ומונגשת, תוך שימת דגש על פיתוח עזרי למידה, כלים ואמצעים המסייעים לתלמידים לפתח מכוונות מקצועית.