חדר מוכנות לעבודה

החדר כולל כ-200 יחידות הפעלה, המותאמות אישית למסוגלות ולגיל התלמיד. כל יחידה מקנה כישורים ומיומנויות שונות בתחום הטכני מוטורי הנדרשות לעבודה. לכל תלמיד תכנית לימוד שנתית והתאמה אישית לפיתוח מיומנויות שונות ונוספות לפי יכולתו, אשר יעמדו לו כעזר וכהכנה להשתלבות בעבודה ולתרומה בקהילה בהמשך חייו. תכנית זו מיושמת החל מגיל 6 ועד ליציאת התלמיד לעולם העבודה.