חדר המשמש מרחב לפעילות אומנותית יצירתית מגוונת ועשירה. בחדר אמצעי המחשה אומנותיים, מהם מקבלים השראה ליצירה ולביטוי אישי. בעזרת יצירה ועבודה עם חומרים שונים המקנים קרקע נרחבת לביטוי אישי, רגשי וטכני, מפיק כל תלמיד את מירב ההתנסות, הידע, החוויה וההנאה בהתאם לרמתו ויכולתו.