הוקמה הדמיית קיוסק מובנה בבית הספר בה התלמידים מיישמים נורמות והרגלי קנייה, פיתוח יכולות חברתיות, הפעלת שיקול דעת ונטילת אחריות. ע"י חלוקת תפקידים כיבואני מוצרים, קופאים, מוכרנים, קונים ובהתאם לרמתם האישית, ליכולותיהם ולגילם מתקיימת מערכת הרמונית אחת לשבוע בשעות פתיחת הקיוסק, התורמת משמעותית לתלמידים ולאקלימו החיובי של בית הספר.