ספריה - חדר מוכנות לקריאה

בספריה קוראים ומאזינים לסיפורים מותאמי גיל ועניין. הסיפורים מונגשים באמצעות "תקשורת תומכת חלופית" וכך נרכשת הקניית הקריאה. ישנו מאגר גדול של מצגות סיפורי ילדים הנלמדים והסיפור הופך לחוויה. התלמידים הבוגרים לומדים ועוסקים בנושאים נוספים כגון: פתגמים, שירים, עבודת חקר, קטעי מידע, עבודת שורשים. לחדר ספריה מגיעים תלמידים מגיל -5 ועד גיל-21.