שפת משחק ודמיון מאפשרת שחרור, הרפיה וריפוי. בעזרת בובות ודמויות שונות יוצרים עם התלמיד סיפור או הצגה וכך מתקיימת השלכה מהעולם הרגשי למציאות.

הדרמה מאפשרת הבעה ללא מילים וללא תיווך של מבוגר, כתהליך ריפוי רגשי. התלמידים משמיעים את קולם הייחודי בפני "קהל" וכך מתעצב ומתחזק  ביטחונם  העצמי.  בזכות הדמיון, הדמויות וההבעה הרגשית זוכה התלמיד להכיר ביכולותיו, ומפתח את המסוגלות ליצור לעצמו מרחב בטוח ומוגן.