מתקיימים טיפולים פרטניים וקבוצתיים שמטרתם לשפר את תפקודי המוטוריקה הגסה. באמצעות אביזרי טיפול ובשיטות טיפול מגוונות שמטרתם לאתגר את התלמידים, ויחד עם זאת לעודדם להשתמש ביכולותיהם מתוך הנאה ומוטיבציה לעשייה.