קלינאיות התקשורת עוסקות בהערכה, גיבוש תכנית טיפול ומימושה בתחומי התקשורת: שפה, דיבור, משחק, תפקודי אכילה ובליעה. בד בבד מיושמת התאמה והטמעה של עזרי תקשורת תומכת חליפית, בהתאם לצרכיו האישיים של כל תלמיד. צוות רב מקצועי מטפל במכלול ההיבטים השיקומיים והטיפוליים, על מנת לאפשר לכל תלמיד להביע את צרכיו ולתקשר באופן יעיל עם סביבתו.