אגפי הרשת

 • ועדות השמה

 • ועדות רישום וקבלה

 • שיבוץ תלמידים לפי התאמה

 • תשלומי הורים

 • אבחון החניך

 • זכאות למועדונית

 • נופשונים

 • מילוי השמה למסגרות

 • ועדת קבלה

 • שיבוץ בדירה

 • ליווי מקצועי לדייר

 • ליווי מקצועי לצוות

 • גיבוש ועבודת צוות

 • אבחון והתאמת תעסוקה

 • שילוב במקומות עבודה קהילתיים

 • שילוב במע"ש

 • שילוב במרכז יום טיפולי

 • אבחון לשכר מינימום מותאם - משרד הכלכלה.

אגף הורים וקהילה

 • תמיכה מקצועית

 • ימי סיור

 • ערבי גיבוש

 • ירידים ותערוכות

אגף פיתוח תכניות לימודים

 • איסוף מידע ומחקר

 • גיבוש מסקנות

 • כתיבה

 • בדיקת שטח

 • עריכה והדפסת תכנים

 • סיורי סטודנטים

 • הקצאות קרקע מרשויות

 • הכרה בצורך

 • הכנת פרוגרמות

 • בקשות ואישורי תקציב

 • טיפול ומעקב בינוי וציוד

אגף קשרי חוץ

 • מדיה דיגיטאלית

 • קשר עם תורמים

 • פרסום ושווק

 • גיבוש צוות

 • ביקורי תורמים

אגף חשבות

 • הכנסות

 • הנהלת חשבונות

 • משכורות

 • אישורים תקציביים

 • מאזנים שנתיים

 • טיפול ומענה אנושי

אגף הנהלה

 • קשרי ממשל

 • מעקב ובקרה

 • ניהול עובדים

 • קבלת החלטות

 • גיבוש צוותות ניהול