מיקוד הטיפול הוא בסיוע להתפתחותו ולתפקודו של התלמיד בדרך הטובה ביותר, באמצעות עיסוקים בעלי משמעות עבורו.

תכנית הלימודים והטיפול מיועדים לכל שכבות הגיל ולמנעד רחב של צרכים טיפוליים כגון: התפתחות הסנסומוטורית, ההתפתחות הקוגניטיבית, רכישת מיומנויות למידה, כישורי משחק ופנאי, כישורי חיים-ADL,  מיומנויות תקשורתיות וחברתיות. בטיפול נעזרים באמצעים וגישות מוכרות לצד שימוש בטכנולוגיה חדשנית ומתקדמת.